PHP: gevorderd

Primaire tabs

PHP (PHP Hypertext preProcessor) is een Open source general-purpose scripting taal die toelaat om dynamische internetapplicaties te ontwikkelen. De klemtoon ligt in deze vervolmakingscursus op het objectgeoriënteerd programmeren in PHP, het werken met bestanden en databases. Er wordt ook gebruik gemaakt van een Model View Controller framework (MVC).

Duurtijd: 
2 dagen
Doelgroep: 
  • Ontwikkelaars
Voorkennis: 
basiskennis van PHP
Programma: 
  • Basis van een MVC-framework
  • Objectgeoriënteerd programmeren in PHP
  • Sessions
  • Cookies
  • Werken met bestanden (bv. uploaden van afbeeldingen, mogelijkheid tot downloaden, enz.)
  • Databanken
  • HTTP authenticatie met PHP
Informatie en inschrijven: 

Geplande sessies bij Beta

Er zijn voorlopig geen sessies gepland bij Beta. Kijk bij "Informatie en inschrijven" hierboven voor sessies op andere plaatsen.