.NET ontwikkelaar met C#

C# is de belangrijkste programmeertaal van het Microsoft .NET platform.  Er kunnen verschillende soorten applicaties mee ontwikkeld worden.

In deze opleiding leer je desktopapplicaties (consoleapplicaties),windowsapplicaties en webapplicaties maken.

Aangezien we uitgaan van geen tot weinig voorkennis C#, beginnen we met het ontwikkelen van desktopapplicaties:

  • basisstructuren in C#
  • objectgeoriënteerd programmeren in C#
  • aandacht voor bepaalde ontwerppatronen (design patterns)

Hierna leren we Windowsapplicaties programmeren.

Vervolgens bekijken we hoe we databanken kunnen aanspreken. Je krijgt een algemene inleiding SQL en je leert hoe je SQL kunt gebruiken vanuit .NET programma's (ADO.NET).

Je mag tonen of je het geleerde onder de knie hebt door een programmeeropdracht uit te voeren van enkele dagen, het miniproject.

Daarna kijken we naar Windows Presentation Foundation (WPF), dat toelaat om een rijkere gebruikersinterface te ontwerpen.

Na het afwerken van dit stuk, is het tijd voor webapplicaties.

Eerst leer je op de klassieke manier webtoepassingen maken met ASP.NET.
Hierna bestuderen we MVC-applicaties.

Om een databank aan te spreken, hebben we vroeger in de cursus al ADO.NET gezien. Nu bekijken we de Object-Relation Mapping (ORM) technologie van .NET, namelijk het Entity Framework.

Tot slot leer je kort twee manieren om boodschappen uit te wisselen tussen systemen: Windows Communication Foundation (WCF)  en Web API.

De opleiding wordt afgesloten met een grotere programmeeropdracht waarbij je gedurende twee weken in groep aan een project werkt volgens de SCRUM methodologie.

Duurtijd: 
70 dagen
Onderdelen: 
C#
ASP.NET
Entity Framework
ASP MVC