C# Vervolmaking

Primaire tabs

In deze vervolmakingscursus leert u de programmeertaal C#.NET versie 4.0  gebruiken voor het bouwen van objectgeoriënteerde Windows toepassingen.

Duurtijd: 
4 dagen
Doelgroep: 
 • Ontwikkelaars die C#.NET willen gebruiken voor objectgeoriënteerde Windows toepassingen.
Voorkennis: 
Basisprincipes van object georiënteerd programmeren en basisprincipes van C# programmeren.
Programma: 
 • Object georiënteerd programmeren in C#
  • Klassen en objecten
  • Constructoren
  • Methoden en attributen
  • Inheritance
  • Overriding en overloading
  • Polymorfisme
  • Encapsulation
  • Properties en indexers
  • Delegates en events
  • Interfaces
 • Exception handling
 • Windows programmeren
  • Meer complexe controls
  • Manipuleren van componenten
  • Eigengemaakte controls
  • MDI toepassingen
  • WPF applicaties
 • Collection classes en LINQ to objects
 • Werken met bestanden
 • Multithreading en parallel processing
Informatie en inschrijven: 

Geplande sessies bij Beta

Er zijn voorlopig geen sessies gepland bij Beta. Kijk bij "Informatie en inschrijven" hierboven voor sessies op andere plaatsen.