Ontwikkelaar Mobiele Applicaties

Java is één van de meest gebruikte programmeertalen. Er kunnen verschillende soorten applicaties mee ontwikkeld worden: van desktopapplicaties over webapplicaties en andere server toepassingen tot apps (voor Android). Historisch heeft Java zich ontwikkeld tot verschillende edities:

  • Java Standard Edition (Java SE) voor gewone desktop applicaties
  • Java Enterprise Edition (Java EE) voor webapplicaties en andere servertoepassingen 

In deze opleiding leer je webapplicaties en mobiele applicaties ontwikkelen. Aangezien we uitgaan van geen tot weinig voorkennis in Java, beginnen we met de standard edition:

  • basisstructuren in Java
  • Objectgeoriënteerd programmeren in Java
  • Aandacht voor bepaalde ontwerppatronen (design patterns)

Vervolgens bekijken we hoe we databanken kunnen aanspreken. Je krijgt een algemene inleiding SQL en je leert hoe je SQL kunt gebruiken vanuit Java programma's (JDBC).

Na het afwerken van dit Java SE stuk, is het tijd voor de basis van webapplicaties.We bekijken eerst hoe we met HTML en CSS een statische webpagina kunnen maken.  Met JavaScript kunnen we de browser kleine stukjes code laten uitvoeren om een pagina dynamisch te maken.  Je bekijkt AngularJS om dat op een eenvoudigere manier te kunnen doen.

Daarna leren we hoe je met servlets dynamische pagina's kunt maken die door de server verwerkt worden.  
Vaadin kan daarbij helpen om van de app een Rich Internet Application te maken.

Om een databank aan te spreken, hebben we vroeger in de cursus al JDBC gezien. In het Java EE deel bekijken we de Object-Relation Mapping (ORM) technologie van Java, namelijk Java Persistence API (JPA), meer bepaald hibernate.

Als business-laag leren we Spring gebruiken.

Je mag tonen of je het geleerde onder de knie hebt door een programmeeropdracht uit te voeren van enkele dagen, het miniproject.

Daarna beginnen we aan het gedeelte over mobiele apps.  Je leert apps ontwikkelen in Android en in iOS.

De opleiding wordt afgesloten met een grotere programmeeropdracht waarbij je gedurende drie weken in groep aan een project werkt volgens de SCRUM methodologie.

Duurtijd: 
85 dagen
Onderdelen: 
programmeren in Java
SQL en JDBC
hibernate
Spring
JUnit
html en css
javascript
AngularJS
servlets
Vaadin
mini-project
Android
iOS
eindproject