JavaScript (front-end) ontwikkelaar

Alhoewel de opleiding JavaScript zich voornamelijk richt op het gebruik van JavaScript in een browser (client side JavaScript), komt in deze opleiding ook het gebruik van JavaScript aan de serverkant aan bod. Sinds node.js kan JavaScript immers ook zonder problemen buiten een browser gebruikt worden.

De nadruk in deze opleiding ligt op het vormen van programmeurs, maar toch wordt ook de technische kant van het ontwerpen van webpagina’s uitgebreid belicht.

In deze opleiding wordt sterk de nadruk gelegd op het leren programmeren in JavaScript. Hiervoor bekijken we JavaScript in vier stappen:

 1. De taal JavaScript buiten een webpagina (node.js)
 2. JavaScript in de browser (werken met het Document Object Model)
 3. Object georiënteerde principes in JavaScript
 4. JavaScript frameworks/libraries en AJAX

 
Een tweede belangrijke pijler bestaat uit het ontwerpen van HTML pagina’s. Hiervoor bekijken we:

 1. HTML5 en CSS3
 2. Principes achter responsive design en ontwerpen voor verschillende browseromgevingen
 3. Werken met CSS preprocessors (SASS)
 4. CSS frameworks (960 grid system, Bootstrap)
 5. Bewerken van foto’s

 
Een derde belangrijk deel is het werken met een Content Management Systeem. De nadruk wordt hier gelegd op het werken met een CMS zonder extra functionaliteit te programmeren. Eventueel kan er wel wat PHP programmeren aan bod komen bij de theming.
Verder komt in deze opleiding ook het werken met databanken aan bod. Hier hebben we twee delen:

 1. Relationele databanken met als voorbeeld MySQL/MariaDB
 2. NoSQL databanken met als voorbeeld MongoDB

 
En bekijken we ook nog twee bestandsformaten die veel worden gebruikt voor de uitwisseling van gegevens op het Internet:

 1. XML met vooral nadruk op XSL om HTML bestanden te maken
 2. JSON
Duurtijd: 
84 dagen
Onderdelen: 
JavaScript (basis, node.js, DOM, frameworks)
HTML5 en CSS3 (incl. responsive design, SASS/LESS, 960 grid systeem, bootstrap, bewerken van foto's)
CMS (incl. relationele databanken MySQL/MariaDB en NoSQL)
XML, XSL, JSON