Java Enterprise Ontwikkelaar

Java is één van de meest gebruikte programmeertalen. Er kunnen verschillende soorten applicaties mee ontwikkeld worden: van desktopapplicaties over webapplicaties en andere server toepassingen tot apps (voor Android). Historisch heeft Java zich ontwikkeld tot verschillende edities:

  • Java Standard Edition (Java SE) voor gewone desktop applicaties
  • Java Enterprise Edition (Java EE) voor webapplicaties en andere servertoepassingen 

In deze opleiding leer je Java EE applicaties ontwikkelen. Aangezien we uitgaan van geen tot weinig voorkennis in Java, beginnen we met de standard edition:

  • basisstructuren in Java
  • Objectgeoriënteerd programmeren in Java
  • Aandacht voor bepaalde ontwerppatronen (design patterns)

Vervolgens bekijken we hoe we databanken kunnen aanspreken. Je krijgt een algemene inleiding SQL en je leert hoe je SQL kunt gebruiken vanuit Java programma's (JDBC).

Na het afwerken van dit Java SE stuk, is het tijd voor de enterpriseapplicaties. We beginnen met de basis van webapplicaties in Java, namelijk Servlets. Daarna bestuderen we Java Server Pages (JSP) om dynamische webpagina's te genereren.

Je mag tonen of je het geleerde onder de knie hebt door een programmeeropdracht uit te voeren van enkele dagen, het miniproject.

Hierna kijken we naar een tweede manier om een "view" te maken in een java webapplicatie: Java Server Faces (JSF). 

Als business-laag hebben we twee mogelijkheden in Java EE. We kunnen de specificatie gebruiken en Enterprise Javabeans ontwikkelen, maar we kunnen ook alternatieve frameworks zoals Spring gebruiken. In deze opleiding zien we beide mogelijkheden. 

Om een databank aan te spreken, hebben we vroeger in de cursus al JDBC gezien. In het Java EE deel bekijken we de Object-Relation Mapping (ORM) technologie van Java, namelijk Java Persistence API (JPA).

De opleiding wordt afgesloten met een grotere programmeeropdracht waarbij je gedurende twee weken in groep aan een project werkt volgens de SCRUM methodologie.

Duurtijd: 
67 dagen
Onderdelen: 
Java SE(object georiënteerd programmeren in Java)
Java EE:JDBC
Servlets
JSP
JSF
JPA
EJB